Νέα - Ανακοινώσεις Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ

0 Comments
1535
20 Nov 2015

stivossin  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο αθλητικός σύλλογος Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και Α.Σ. ΡΗΓΑΣ διοργανώνουν Αγώνες Στίβου (δρομικά αγωνίσματα) για τις κατηγορίες Π-Κ, ΠΠΑ-ΠΚΑ, ΠΠΒ-ΠΚΒ, ΜΙΝΙ και ΠΡΟΜΙΝΙ την Κυριακή 29/11/2015 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος και ώρα 10.00.

ΗΛΙΚΙΕΣ:

 Γεννημένοι τα έτη 1998-1999

Γεννημένες τα έτη 1998-1999

 Γεννημένοι τα έτη 2000-2001

 Γεννημένες τα έτη 2000-2001

Γεννημένοι τα έτη 2002 - 2003

Γεννημένες τα έτη 2002 – 2003

ΜΙΝΙ: Γεννημένοι τα έτη 2004 – 2005 - 2006

ΜΙΝΙ: Γεννημένες τα έτη 2004 – 2005 - 2006

Προ ΜΙΝΙ: Γεννημένοι το 2007 μέχρι και 2010

Προ ΜΙΝΙ: Γεννημένες το 2007 μέχρι και 2010

Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α:

·         Προ ΜΙΝΙ: 50μ

 8x40μ. (μικτή, 4 αγόρια + 4 κορίτσια)

·         ΜΙΝΙ: 50μ - 600μ

8x40μ. (μικτή, 4 αγόρια + 4 κορίτσια)

·         ΠΠ-ΠΚ Β΄: 60μ - 600μ

8x150μ (μικτή, 4 αγόρια + 4 κορίτσια)

·         ΠΠ-ΠΚ Α΄: 80μ - 1000μ

4x300μ (μικτή, 2 αγόρια + 2 κορίτσια)

·         Π-Κ: 100μ

4x300μ. (μικτή, 2 αγόρια + 2 κορίτσια)               

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

            Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες, που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων της συνδιοργανωσης αλλά και ανεξάρτητοι αθλητές.

            Τα Σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό Αθλητών –Αθλητριών σε κάθε αγώνισμα.

 

Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα  συμμετοχής σε 1 (ένα) ατομικό και ένα ομαδικό αγώνισμα (σκυτάλη).

 

ü  Οι αθλητές της κατηγορίας  2006 και μικρότεροι μπορούν να συμμετέχουν με  Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων που να βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και επιτρέπουν την συμμετοχή τους στους αγώνες με δική τους ευθύνη. 

ü  Όλοι οι αθλητές οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα σε περίπτωση που δεν κατέχουν δελτίο συλλόγου.

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι:

ü  Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου 2014 – 2015

ü  Θα υπάρξει χρονομέτρηση χειρός.

ü  Η εκκίνηση στους δρόμους ταχύτητας (και σκυταλοδρομιών) θα γίνουν με τη χρήση βατήρα για την κατηγορία ΠΠ-ΠΚ Α’ και Π-Κ.

ü  Τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων ορίζεται ο ____________________

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ:  Θα γίνονται μέχρι την 20 Νοεμβρίου 2015  στoEmail: sav200m@gmail.com

 

ü  Κανένας αθλητής –αθλήτρια δεν θα γίνει δεκτός χωρίς Δελτίο ή υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα.

ΕΠΑΘΛΑ:

Στους τρεις πρώτους αθλητές της κάθε κατηγορίας θα δοθούν μετάλλια.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα.

 

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί από γιατρό πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του Δελτίου του αθλητή-τριας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΕΓΑΣ. Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα [1] έτος από τη θεώρησή του. Τα σωματεία έχουν την κύρια ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την συμμέτοχη των αθλητών τους στους αγώνες. 

Όλοι οι αθλητές οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα σε περίπτωση που δεν κατέχουν δελτίο συλλόγου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  29/11/2015

 

 

Ώρα

Δρόμοι

10.00

 50μ. Προ-μίνι κορίτσια

10.05

50μ. Προ-μίνι αγόρια

10.10

50μ. μινι κορίτσια

10.15

50μ.μινι αγόρια

10.20

60μ. ΠΚ Β’

10.25

60μ. ΠΠ Β’

10.30

80μ. ΠΚ Α’

10.35

80μ. ΠΠ Α’

10.40

100μ. Π

10.45

100μ. Κ

10.50

600μ. ΜΙΝΙ (μικτά)

10.55

600μ. ΠΚ Β’

11.00

600μ. ΠΠ Β’

11.05

1000μ. ΠΚ Α’

11.10

1000μ. ΠΠ Α’

11.20

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 8x40μ. Προ-μίνι

11.30

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 8x40μ. μίνι

11.40

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 8x150μ. ΠΚ-ΠΠ Α’

11.50

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4x300μ. ΠΚ-ΠΠ Α’

12.00

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4x300μ.Π-Κ

12.05

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

 

 Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας


ΡΙΤΖΑΛΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ

 

0.0
Last Modified: Friday 20 November 2015 13:01
Related Articles: Η ακαδημία στίβου του ΑΣ ξεκίνησε εγγραφες ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 2016 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
sinantisi

No Comments Yet...

Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.